Korzystanie ze zniesienia w celu znalezienia Entry Point

Termin zniesienie (z ang. retracement) określa szansę rozpoczęcia obrotu handlowego, gdy rynek powraca do niższej lub wyższej ceny po doświadczeniu przyrostu lub spadku. Korzystając z wielu różnych narzędzi analizy technicznej, kupiec może zdefiniować określone poziomy, które reprezentują wcześniejsze wsparcie i poziomy oporu, aby skorzystać ze zniesienia. Znalezienie odpowiednich poziomów zniesienia w połączeniu z podstawową wizją przyszłego kierunku zabezpieczenia finansowego może być przydatne w osiągnięciu całościowego sukcesu w handlu.

Zniesienie po zmianie

Technika określania, czy rynek funkcjonuje z powodzeniem, polega na wykorzystaniu cen końcowych do oceny, czy wystarczająca liczba inwestorów wierzy, że rynek się rozwija. Może bazować na cenach wewnętrznych lub dziennych, tygodniowych i miesięcznych. W wielu przypadkach, gdy cena bezpieczeństwa przesuwa się powyżej linii trendu rozwoju, jedynie odtwarza się przed zamknięciem, co następnie kształtuje zniesienie (lub wsparcie). Na poniższym przykładowym wykresie dziennego USD/CAD można zobaczyć, że gdy cena zamknięcia przenosi się poniżej linii trendu horyzontalnego, ceny nadal spadają. Ale inwestorzy muszą czekać na zamknięcie, aby upewnić się, że rynek pozostanie poniżej poziomu wsparcia, co jest określane jako poziom rozwoju.

zniesienie forex

Jak więc można wykorzystać zniesienie do rozpoczęcia handlu, uwzględniając, że należy czekać na zamknięcie ceny? Idealne zniesienie ma miejsce, gdy cena powraca w kierunku poprzedniego wsparcia, które przekształciło się w zniesienie. Już następnego dnia, ceny wzrastają do poziomu rozbicia, co stanowi najlepszy moment do sprzedaży pary walutowej. Zdarza się, że przez kilka dni kupiec nie będzie miał już tego rodzaju okazji, ale zazwyczaj oznacza to solidny poziom do rozpoczęcia handlu i zapewnia poziom wyjściowy, który mógłby umożliwić udaną transakcję.

Zniesienia Fibonacciego

Kolejną techniką jest wykorzystanie matematycznych poziomów zniesienia. Poziomy te mogą być wykorzystywane do rozpoczęcia handlu lub nawet jako cele z zamiarem realizacji zysków z handlu. Poziomy zniesienia Fibonacciego to matematyczne poziomy zniesienia, które są utworzone z ciągu Fibonacciego. Leonardo de Pisa lub Fibonacci był matematykiem, który odkrył ciąg Fibonacciego. W ciągu tym suma dwóch dowolnych kolejnych liczb jest równa następnej. Stosunki w tych sekwencjach tworzą podstawę najpopularniejszych poziomów zniesień, które wynoszą 38,2%, 50% i 61,8%.

Zniesienie Fibonacciego

Technika, która może być wykorzystana do pomiaru głębokości sprzedaży (lub wzrostu). Narzędzie zniesienia Fibonacciego pomaga zmierzyć odległość od spadku (lub wzrostu) i określić poziomy zniesienia. Jeśli kupiec oczekuje, że rynek spadnie, może skrócić GBP/USD, gdy osiągnie poziom zniesienia i może skorzystać z kolejnego poziomu zniesienia jako celu stop loss. Jeśli natomiast oczekuje, że kurs wymiany wzrośnie, może skorzystać z celu zniesienia Fibonacciego jako punktu wyjścia, gdy cena zamyka się nad nim i może wykorzystać kolejny spadek, aby wziąć udział w obrocie.

Easy-Forex

Autorem artykułu jest Andrzej Kiedrowicz
Andrzej Kiedrowicz
Ostrzeżenie o ryzyku