Formacje świecowe w handlu na forex

Formacje świecowe są kluczem do zarabiania na forex

Formacje świecowe

Poziomy wsparcia i oporu, jak również linie trendu stanowią podstawę dla formacji świecowych, które są stosowane od dawien dawna do przewidywania przyszłych ruchów na rynku w ramach handlu forex. Koncepcja ta jest oparta na teorii, która mówi, że historia (w tym także psychologia człowieka) powtarza się oraz że konkretne grupy wahań rynkowych zwiastują konkretny kierunek, w którym podążać będzie rynek.

Ogólnie formacje dzieli się na formacje kontynuacji trendu oraz formacje odwrócenia trendu. Formacje kontynuacji trendu wyrażają przerwę w nastrojach na rynku, po której następuje ponowny ruch w tym samym kierunku. Formacje odwrócenia trendu odzwierciedlają konsolidację rynku przed odwróceniem nastrojów oraz zmianą cen rynkowych. Istnieje wiele ciekawych formacji odwrócenia i kontynuacji trendu. Dwie najbardziej popularne to formacja „głowy i ramion” oraz flagi.

Głowa i ramiona

Formacja określana mianem głowy i ramion (od angielskiego wyrażenia „Head and Shoulder”) to formacja pokazująca odwrócenie trendu, która najczęściej uwidacznia się na koniec okresu zwyżkowego. Formacja odwróconej głowy i ramion zazwyczaj wskazuje zakończenie okresu słabnącej koniunktury. Rozpoczęciu procesu odwracania tendencji wzrostowej prawdopodobnie towarzyszyć będzie konsolidacja rynku.

Lewe ramię odpowiada maksymalnej wielkości rynku obserwowanej w ramach danej formacji. Siły rynkowe podaży pod postacią sprzedaży wywołują opór, tworząc przejściową wartość szczytową. Przejściowy szczyt spotyka się z entuzjazmem ze strony rynku, który sprawia, że ceny osiągają nowy poziom szczytowy, a ten z kolei prowadzi znów do sprzedaży. Pierwszy przejściowy szczyt jest nazywany lewym ramieniem, podczas gdy nowa wartość szczytowa to głowa formacji.

Wielkość rynku, która towarzyszy głowie jest ogólnie mniejsza od wielkości, jaka miała miejsce podczas okresu trwania lewego ramienia. Po spadku i osiągnięciu poziomu wsparcia, który tworzy linię szyi, nabywcy wracają, a ich działania pozwalają na osiągnięcie nowego pośredniego punktu szczytowego, któremu jednak nie udaje się przebić przez poziom oporu wytworzony przez głowę.  Prawemu ramieniu zazwyczaj towarzyszy najmniejszy wolumen transakcji w ramach danej formacji głowy i ramion. Niezdolność do odwrócenia trendu powoduje dalsze spadki i przebicie linii szyi. Poziom wsparcia to linia trendu, która tworzy linię szyi. Formacja głowy i ramion kończy się w momencie przebicia linii szyi. Po złamaniu linii szyi wielkość rynku zazwyczaj radykalnie zwiększa się.

Formacje świecowe w handlu na forex

Formacja „head and shoulder” – głowy i ramion na przykładzie

Poza głową i ramionami, inną podobną formacją jest formacja odwróconej głowy i ramion. Zazwyczaj ma ona miejsce na zakończenie trendu zniżkowego i stanowi katalizator generujący zmianę trendu na zwyżkowy.

 Flagi

Flagi to grupa formacji kontynuacji trendu, które sygnalizują konsolidację przed wznowieniem aktualnego trendu. Ogólnie flagi obserwowane są po gwałtownych ruchach na rynku, a maszt flagi zazwyczaj wskazuje na zmianę. Następnie rynek najczęściej ponownie odbija się i podąża w tym samym kierunku, jak wcześniejszy większy ruch. Flagi zwyżkowe charakteryzują się niższymi wartościami szczytowymi oraz niższymi wartościami dolnymi, podczas gdy formacja przychyla się w kierunku odwrotnym do trendu. Flaga zniżkowa to również przykład formacji kontynuacji trendu, w trakcie której dochodzi do konsolidacji rynku po szybkim spadku. Rynek konsoliduje się w odwrotnym kierunku do ruchu zniżkowego, tworząc wzór flagi.

Dowiedz się więcej o handlu na rynkach walutowych z Easy-Forex

Andrzej Kiedrowicz,
Poland Branch Director, Easy Forex Trading Ltd
Ostrzeżenie o ryzyku